Kommandoer

Chat

/L Får å gå inn i lokalchat. Alle
/G For å gå inn i globalchat. Alle
/Msg /Tell og /R Brukes for å sende privatmeldinger. Alle

Generelt

/Server Kan brukes for å bytte server eller returnere til hub. Alle
/Vote Viser linken for å stemme på FjordCraft. Alle
/Home Sender deg til hjemmet du har satt. Alle
/Sethome Brukes for å sette ditt hjem. Alle
/Sethome navn Kan brukes for å sette et ekstra home, må starte med en bokstav. VIP
/Time Viser tiden på døgnet online. Alle
/Glist Viser alle spillere online på hele FjordCraft. Alle
/List Viser spillere på kun denne serveren. Alle
/Warnings Viser dine warnings. Alle

Ticket/Varslings system

/Modreq ditt-problem Vil kun gi beskjed til stab, vil komme frem når dem logger inn selv om ingen er online når den lages. Alle
/Modreq accept Må brukes for å bekrefte innsendelse av ticket. Alle
/Ticket Viser alle dine tickets, legg ved ID for å kun se den det gjelder. Alle
/Ticket reply # ditt-svar Bytt ut # med ID for din ticket for å svare eller legge til et svar. Alle

Økonomi

/Money Viser hvor mye penger du har. Alle
/Money top Viser topplisten for spillere med mest penger på serveren. Alle
/Money pay brukernavn Viser topplisten for spillere med mest penger på serveren. Alle

Towny

/t new For å lage en by. Greve+
/t by-navn For å se informasjon om en by. Alle
/p brukernavn Viser informasjon om en spiller. Alle
For full kommando liste besøk: http://code.google.com/a/eclipselabs.org/p/towny/wiki/Commands#/town

LWC

/Lock Låser kister o.l Alle
/Cunlock Fjerner låser på kister o.l Alle
/Cmodify brukernavn Lar deg gi andre spillere tilgang til en eller flere kister. Alle
/Lwc flag autoclose on Gjør så låste dører o.l lukker seg automatisk. Alle
/Cinfo Viser informasjon om en lås. Alle