Regler

§1 PVP

 • PVP er tillatt alle steder der man kan gjøre skade på andre spillere.​
 • Spawnkilling er ikke lov med mindre man blir angrepet av personen og har ikke mulighet til å komme seg ut.

NB! Spawnkilling går ut på å drepe en spiller gjentatte ganger når spilleren respawner etter å ha blitt drept og ikke angriper deg.

§2 Byggverk

 • Ikke gjør endringer eller ødelegg andres byggverk (aka. griefing).
 • Det er lov å ta hvete, poteter, gulrøtter, gresskar, netherwart og melon fra åker så lenge det blir plantet tilbake med det samme.
 • Ikke bygg nærmere enn 50 blokker fra andres byggverk i “wilderness” uten lov fra eieren av byggverket.
 • Ikke sett home eller bed-spawn inni eller omtrent 200 blokker i nærheten av andres byggverk uten tillatelse fra eieren.
 • Ikke blokker netherportaler eller bygg murer rundt verdensportaler.
 • Ikke lås andres dører, kister eller ovner.
 • Det er ikke lov til å bygge hus og lignende av låste blokker via LWC.

NB! Bruk av vann og lava for å bryte seg inn vil bli behandlet som grief.
All grief som ikke er rapportert innen loggen er slettet blir IKKE gjort noe med. (1 måned)

§3 Innbrudd

 • For å bryte seg inn til andre er det kun lov å bruke TNT og stiger.
 • Det er ikke lov å bruke TNT for å bygge seg over hindringer.
 • Det er ikke lov å bruke Enderpearls for å glitche seg gjennom vegger/dører
 • Det er ikke lov og bygge redstone “flyvemaskiner” for og komme seg inn til andre.

§4 Oppførsel

 • Vis normal oppførsel og behandle andre spillere/stab med respekt.
 • Stygg språkbruk vil få konsekvenser.
 • Bruk /pe fremfor å mase i chat (unødvendig bruk av /pe vil få konsekvenser).
 • Drap av spillere kun for å plage og skape kvalme er ikke lov.
 • Hvis noen bytter navn til noe som ligner veldig på andre spilleres navn eller er åpenbart støtende så kan de risikere å bli utestengt frem til de har byttet til ett annet navn. Spilleren må da selv si ifra når navnet har blitt byttet slik at staben kan vurdere om spilleren kan bli unbannet.

§5 Mods, Hacks & Glitch

 • Bruk av klientmodder, hacks eller utnyttelse av glitcher/feil i spillet er strengt forbudt.
 • Eksempel: X-Ray, radar, wallhack etc.

NB! Skulle du funnet en feil/glitch på serveren skal dette rapporteres til stab umiddelbart ved bruk av /pe hvis ikke kan dette resultere i en warning.

§6 Mobs

 • Det er lov å stjele/drepe andres dyr.
 • Oppsamlinger / maskiner / automatisering (redstone, pistons, vann og villagers) er lov for farmer som bruker naturlig spawning.
 • Store rom, f.eks i nether kan lages for å utnytte naturlig spawning (spawnrom) av mobs.
 • Mobs fra spawner blokken skal kun ta skade fra deg, altså ingen fall, pistons, lava eller lignende. (NB! Mulig endring i regler angående dette)

NB! Er du usikker på om farmen din er lovlig, spør en i stab før du tar den i bruk.
Det er ikke lov å lage maskiner for å hindre afk-kick, dette gjelder også all bruk av rails i spawnere. Se mer nedenfor.

§7 AFK

Det er lagt inn en AFK-kick på 30 minutter, det er på ingen måte lov å lage maskiner og lignende som hindrer dette.

 • AFK-fiskemaskiner er ikke lov å bruke eller lage.
 • ANTI-AFK basseng er ikke lov å bruke eller lage.
NB! Selv om ikke alle former for anti-afk maskiner og lignende er nevnt ovenfor gjelder regelen alle.
Er du usikker på om ting du har laget er lovlig, spør en i stab før du tar det i bruk.

§8 Nether og The End

 • Her gjelder ikke griefing. Ta det du vil, ødelegg det du vil.
 • Det er på ingen måte lov å oppholde seg eller glitche seg over bedrock på toppen av nether.

§9 Byer

 • Mayor bestemmer om grief skal tas opp internt eller rapporteres. Rapportert grief i byer, vil behandles på lik linje med vanlig grief.
 • Det er på ingen måte lov å claime nærmere enn 300 blokker fra en annen by uten tillatelse fra mayor av byen.
 • Mayor bestemmer egne regler for byen.
 • Mayor kan invitere eller kaste ut spillere fra byen slik det passer.
NB!
Byggverk som for eksempel hus/boliger laget for egen bruk kan fjernes/endres men, er noe bygget for bruk av byen skal dette godkjennes av mayor før fjerning/endring.
Verdifulle blokker som for eksempel Beacon og Enchantment table kan fjernes av personen som er eier av blokken.

NB! Tre regelbrudd vil føre til 3 mnd utestengelse fra serveren. Grove overtredelser av en eller flere regler eller brudd på regel § 5, vil føre til permanent utestengelse uten advarsel.

Noen vil alltids si "det var broren min som gjorde det", så vi vil med det samme presisere at det er DU og ingen andre som har ansvaret for din konto. Konsekvensene av et regelbrudd vil bli gitt til brukerkontoen, ikke til den som styrte musen på din datamaskin.