Mobspawning

   
 

Igår lagde jeg en gruve på Hard, jeg sørget for at det var nok fakler.
Jeg tok en litn tur opp på overflaten og la ting i furnace, men når jeg skulle ned igjen møtte jeg både Creeper, zombie, skeleton og blaze. Jeg skjekket lysnivået det var ca. 11-12, jeg mener å ha lest at det spawner monstre når lysnivået er lavere enn 7.
Blitt endret på hard hadde det vert fint om det hadde stått…

Nei det har ikke blitt gjort noen endringer i det siste, det du nevner her har vært der fra staren av, men det skjer ikke så ofte.
Jeg har lagt til denne setningen på gameplay siden til hard nå siden det ser ut til at det ikke sto der fra før av;

“- Hvis man er under 30 y så spawner det noen ganger mostre selv om det er lyst, dette skjer riktignok ganske sjeldent.”