Quest-party

   
 

Hei, jeg klarer bare ikke å forlate et quest party? Noe jeg gjør galt.(Btw, har prøvd å trykke på den røde knappen)