Mesabiome

   
 

Er det gjort forandringer i mesabiome i forhold til gullmengder man kan finne?


Persille

Hva tror du? smile

Ja, det tror jeg raspberry

Bra jeg var tidlig ute da