Kommandoer

Generelt

/noob Viser en link til en introduksjonsvideo til Hard-serveren Alle
/glist Viser alle som er online i fjordcraft nettverket. Alle
/server Bytter server i FC nettverket Alle
/onlinetime For å se hvor mye du har vært online på Fjordcraft nettverket (fra 04.11.2015). Alle
/onlinetime [SPILLER] For å se hvor mye en spiller har vært online på Fjordcraft nettverket. Alle
/onlinetime TOP For å se de som har vært mest online på Fjordcraft nettverket. Alle
/sethome Bruk denne for å lage home slik at du spawner der etter at du har død (cooldown 12 timer) Alle
/home For å se kordinatene til hjemmet ditt. Alle
/spawn For å se kordinatene til spawn og portalene Alle
/rankup For å ranke opp til neste rank Alle
/ranks For å se hva som kreves for å ranke opp til en spesifikk rank. Bytt ut X med navnet på ranken. Alle
/guild For å velge Guild Baron+
/pvpstats For å se din PVP statestikk Alle
/vote Stem på serveren og få ingame penger (kan gjøres en gang om dagen). Alle
/quests Skriv denne for å gjøre quests Alle
/compass x,z Sett kompasset til koordinater. Bruk /home eller spawn for å få koordinater. Alle
/tps For å sjekke server ytelsen. 20 er maks, men alt over 19 er veldig bra. Alle
/wild Tp deg ett random sted mellom -5000 og 5000. Koster 10 mynter. Alle
/CNH [SPILLER] Sjekk hvilke andre brukernavn denne spilleren har hatt. Alle
/Warnings [SPILLER] Viser deg hvor mange warnings du eller andre spillere har. Alle
/WarningInfo [SPILLER] Viser deg detaljert informasjon om warnings Alle
/HuntScore [SPILLER, TOP eller RANK] Viser score relatert til monsterjakt. Alle

Chat

/msg [SPILLER] [MELDING] Send melding til online spillere (kan også bruke /m og /w) Alle
/r [MELDING] Svar på personlig melding Alle
/mail [SPILLER] [MELDING] Send melding til offline spillere Alle
/l [MELDING] For å skrive i lokalchat når Global er aktivert. Alle
/ch L For å bytte til lokalchat (toggle) Alle
/G [MELDING] For å skrive i globalchat når Lokal er aktivert. Alle
/ch G For å bytte til globalchat (toggle) Alle
/ch ignore [SPILLER] For å ignorere en spiller Alle
/ch leave G Gjør at du ikke ser global chatten mere Alle
/ch join G Gjør at du ser globalchatten igjen. Alle
/. [MELDING] Sender melding i klan chatten. Klan medlemmer
/. [join eller leave] toggle klanchat, alt du skriver blir i klanchat. Klan medlemmer
/. [on/off] velger om du skal vise klanchat eller ei. Klan medlemmer
/ally [MELDING] Sender melding med allierte klaner. Klan medlemmer
/ally [join eller leave] toggle allychat, alt du skriver blir i allychat. Klan medlemmer
/ally [on/off] velger om du skal vise allychat eller ei. Klan medlemmer
/MSGignore [SPILLER] Ignorerer MSG fra andre spillere Alle

Økonomi

/bal For å se hvor mye penger du har. Alle
/bal [SPILLER] For å se hvor mye penger en spiller har. Alle
/baltop For å vise de som har mest penger på serveren. Alle
/pay [SPILLER] For å betale penger til en spiller. Alle
/prisliste Viser priser på serveren, eks hvor mye chestshop koster eller hvor mye man får fra og selge gull. Alle
/cstoggle Gjør det mulig å deaktiver/aktivere meldingene fra shops. Alle
/iteminfo viser deg ID for det du holder i hånda (fint for shops) Alle
/bank Viser deg hovrdan du kan bruke bank kontoer. Alle
/csn history Se salg historikk fra dine chestshops Alle som har shops
/pbank Viser deg informasjon om "player banks". Ridder+

Klan

/clan Viser liste over alle klan kommandoer Alle
/more Bruk denne for å se neste side Alle

Grief Prevention

/trust Gi andre spillere tilgang til å bygge/rive i claim (full trust) Alle
/ContainerTrust Gir spillere tilgang til kister, dyr, furnance osv. (medium turst) Alle
/AccessTrust Gi folk mulighet til å bruke knapper og spaker (minst trust) Alle
/PermissionTrust [SPILLER] Gir en annen spiller muligheten til å truste folk i din claim. Alle
/untrust [SPILLER] Fjerner folk fra claimen din (kan også bruke /untrust all). Alle
INFO: clan.TAG Du kan bruke clan.TAG for å gi tilgang til hele klanen. F.eks /accesstrust clan.rebel vil gi alle i rebel tilgang. Alle
/trustlist Viser hvem som har tilgang i den claimen du står i. Alle
/AbandonClaim Fjerner claimen du står i (du kan da bruke disse blokkene andre steder) Alle
/AbandonAllClaims Fjerner alle claimene du eier (du kan da bruke disse blokkene andre steder) Alle
/trapped Brukes hvis du sitter fast i en claim du ikke eier. Er lang cooldown og warmup. Alle
/calimslist For å se alle claims du eier. Du ser også kordianter til claims. Alle
/givepet [SPILLER] Gi din pet (eks ulv) til en annen spiller Alle
/SubdivideClaims Lar deg dele opp claimen i subdivisjoner. Alle
/BuyClaimBlocks Lar deg kjøpe claimblocks for penger 1 blokk er 0.1 mynt. Alle
/expandclaim [BLOCKS] Lar deg utvide claimen du står i med antall blocks. Pek i retningen du vil utvide. Alle

Bounty

/bounty For å vise bounty GUI Alle
/bounty [SPILLER] [PENGER] For å sette skuddpremie på en annen spiller. Den som dreper han får pengene. Fyrste+
/bounty list For å se hvem det er skuddpremie på uten å bruke GUI. Alle

I'm Lazy

/web Gir deg link til nettsiden Alle
/startteamspeak Gir deg link til å koble til FC teamspeak Alle
/cmd eller /commands Gir deg link til kommandoene. Alle
/map Gir deg link til kartet i fullskjerm. Alle
/town Viser koordinater til byene. Alle
/pay4sun Gjør at regnet forsvinner, koster 10 mynter Baron+
/pay4rain Gjør at det blir regn, koster 10 mynter Baron+
/pay4storm Gjør at det blir storm, koster 15 mynter Baron+
/color For å se alle fargekodene i minecraft. Nyttig når du skal endre farge på clantag. Alle