Kjøpe, selge eller leie tomter

ruttesen_selv ruttesen_selv    Alpha

På serveren bruker vi Simple Region Market som er en plugin som lar deg kjøpe, selge og leie tomter. Viss man bruker kartet på nettsiden, kan man fort finne tomter som er til salg eller utleie.

Selge tomter:

Selge plots vil overføre eierskapet av en tomt fra en spiller til en annen. Skiltet skal settes opp slik:

  1. Første linje må si [SELL]
  2. Andre linje skal inneholde WorldGuard region ID for plotet, dette kan du finne /rginfo
  3. Tredje linje er prisen du selger tomten for
  4. Fjerde linje skal inneholde navnet ditt, denne kan stå bank, og pluginen vil fylle det inn av seg selv.

Leie ut tomter:

Å leie ut en tomt vil legge en person som region member. Spilleren vil leie tomten for en satt pris og tid. Sett opp skiltet slik:

  1. Første linje må si [RENT]
  2. Andre linje skal inneholde WorldGuard region ID for plotet, dette kan du finne /rginfo
  3. Den tredje linjen skal inneholde pris på leie, og tiden leien skal gjelde for.
  4. Fjerde linje skal inneholde navnet ditt, denne kan stå bank, og pluginen vil fylle det inn av seg selv.

Kjøpe tomt

Vil du kjøpe en tomt, må du først finne skiltet der tomten er til salgs. Når du har funnet dette er det bare å trykke på skiltet så er tomten din. De fleste tomter vil bli lagt ut for salg ved megleren i spawn, megleren finner du til venstre når man går i fra havnen.

Leie tomt

Viss du vil leie en tomt, skjer dette på samme måte som ved kjøp av tomter. Viss du vil leie tomten lenger enn den perioden som er oppgitt på skiltet, kan du trykke på skiltet flere ganger for å legge til tid på leien.

NB! Man kan maks ha en tomt man eier, og en man leier på en og samme tid. Det betyr at man først må selge den man eier viss man vil kjøpe ny tomt.

Leter du etter noe?

Server

Spørsmål & svar

Rask introduksjon til det essensielle ved Fjordcraft

FAQ