[Mod] Innføring (Hard)

Erik1988 Erik1988    Hard

Hvem blir Moderator?

Som Mod på Hard-serveren har man ikke tilgang til så veldig mye mer i forhold vakt når det kommer til kommandoer osv., men de har en høyere tillit og større ansvar i forhold til veiledning av underordene stabsmedlemmer. Som Mod kjenner man serveren svært godt, og man har historie med å gjøre en særdeles god jobb som vakt. Men i tillegg til disse er det visse kriterier som teller:

  • Det må være behov for flere mod på serveren.
  • Personen bør ha stor tillit blant spillerne og kommunisere bra med de.
  • Personen bør tørre å si ifra, hvis ting ikke er som det skal.
  • Personen må være respektfull mot spillere og andre i staben.
  • Personen må tåle kritikk og forslag til forbedringer.
  • Personen bør være initiativrik og ha pågangsmot.
  • Personen må ha en god forståelse av hva som er rett og galt på serveren.

Det er ingen automatikk i at man blir mod etter vakt, mange vil kanskje aldri bli mod. Dette er en rolle som egner seg til de mest motiverte. Men husk også at Fjordcraft er lagt opp slik at man som stab skal kunne spille normalt.

Hva gjør en Moderator?

Som moderator så har man to overordnede roller, den ene innebærer å bistå vakt og aspiranter med veiledning, mens den andre rollen innebærer å opprettholde og skape aktivitet på serveren.

Veilede og hjelpe Vakt og Aspirant

Selv om man er Mod så skal en fortsatt løse oppgavene som nevnes under vakt-innføringen. Men siden man som Mod har god erfaring med hvordan disse løes så skal man forsøke å la vakt og aspirant slippe til, og samtidig veilede og hjelpe de slik at de utfører sine oppgaver tilfredsstillende. Dette kan innebære å involvere de når visse arbeidsoppgaver blir utført, oppklare ting som virker uklart og si ifra hvis de gjør ting som ikke er egnet. Dette betyr at man som mod også må kunne tørre si ifra til asp/vakt hvis de ikke utfører oppgavene tilfredsstillende, men at det samtidig er fokus på konstruktiv kritikk og at man har forståelse for at man ikke gjør alt perfekt når man er ny.

Aktivere spillere

Som mod så skal man i større grad forsøke å opprettholde og skape aktivitet på serveren. I korte trekk handler det om å bidra til at serveren virker frisk og interessant for spillerne. Hvilke tiltak som blir gjort for å forbedre dette er opp til kreativiteten, men det oppfordres til å løse dette med de virkemidlene mod har tilgjengelig. Ofte vil dette kunne innebære å oppmuntre spillere til visse aktiviteter slik som å skape en klan, bygge by, kjøpe tomter eller andre aspekter ved serveren. En mod bør derfor kunne kommunisere med spillerne og hjelpe de med å like serveren, i tillegg bør en Mod også involvere vakt og aspiranter i disse oppgavene slik at de også lærer og bidrar til å øke aktiviteten.

Mod har ikke rettigheter til å spawne objekter eller bygge i admin claims, men de kan forhøre seg med Admin hvis det skulle være nødvendig med slike endringer. F.eks. ved forlag til konkurranser med premie eller nye quest-byer.

Sjekke for X-ray

På Fjordcraft serverne samles det kontinuerlig inn data om hvilke blokker som blir plassert eller ødelagt. Dette gjør det mulig for serveren og sjekke alle spillere og kalkulere om de ser ut til å spille fair. Hvis serveren sier ifra at noen ser ut til å bruke X-ray så vil moderatroene kunne bruke de verktøyene de har for undersøke dette i detalj. Moderatroene skal kun undersøke når det foreligger en begrunnet mistanke, spillere som spiller fair skal dermed slippe å få uventet besøk av stab. Hvis det er tvil så oppfordres mods til å kontakte admin.

Ved mistanke kan moderatroene også sjekke spillere om de benytter hacks, men også her skal det foreligge en mistanke.

Mod kan gå i creative gamemode, tp til gruvene og dermed undersøke de. Når de er ferdig så teleporterer de seg til de koordinatene som man var før de gikk i gamemode (husk å skriv de ned eller bruk /home).

Det anbefalles å bruke “Watson” når dere sjekker for X-ray. Denne vil vise blokkene i spillet så lenge dere legger til “coords” på slutten av LB cmd’en f.eks: “/lb player erik1988 destroyed block diamond_ore coords”. Trykk på linken over for å se hvordan det fungerer i detalj og hvordan du installerer det.

Sjekke for Hacks (fly hacks etc)

Mods kan også sjekke for hacks ved å tp seg til spillere i creative. Men også her så skal det være mistanke, eksempelvis hvis en annen spiller sier at noen flyr så kan mods tp dit for å se om det stemmer slik at de kan banne dem. De skal ikke tp seg selv eller andre uten om disse omstendighetene.

Plassere spillere i clan

Spillere som har byttet navn etter at de startet å spille på hard kan ha problemer med å joine clans. De kan da kontakte mod+ slik at de kan plassere spilleren i klanen. Husk at det må bli gitt beskjed av både spilleren selv og lederen av klanen at det er greit.

Broadcast

Som Mod har man tilgang til Broadcast som vises til alle servere i nettverket. Denne skal brukes med forsiktighet og ikke overdrives. Eksempel på bruk kan være hvis man ønsker å annonsere UHC eller andre eventer som man prøver å få med mange folk på.

Kommandoer

Kommando Beskrivelse Eksempel
/bc [Melding] Broadcast til hele nettverket
/kick [SPILLER] [GRUNN] Kicker spilleren og viser han/hun grunnen til hvorfor.
/ban [SPILLER] [GRUNN] Gir spilleren permanent BAN. Bare bruk denne i ekstremme tilfeller når andre ting ikke fungerer.
/banlist Viser banliste
/pardon [SPILLER] Brukes hvis noen har blitt "temp bannet".
/ch mute G [SPILLER] Muter spilleren i globalchat. Husk å unmute etterpå!
/SC [MELDING] Skriv i stabchatten som går på tvers av servere Vises til Vakt+
/a [MELDING] Skriv i stabchatten som kun vises på denne serveren Vises til Aspirant+
/msgmute [SPILLER] Muter spilleren fra å skrive personlige meldinger. Bare bruk dette når det er ytters nødvendig.
/gamemode [0|1] Bytter mellom creative eller survival gamemode.
/tp [SPILLER | KORDINATER] TP til en spiller eller kordinater. /tp 262,73,209
/lb commands Logblock(LB): Se LB commands.
/lb permissions LB: Se hva du har tilgang til.
/lb LB: Se her: https://github.com/LogBlock/LogBlock/wiki/Commands /lb player erik1988 destroyed block diamond_ore coords
/lb tp [ID] LB: Tp til en spesifikk endring /lb tp 1
/lb page [1|2|etc..] LB bytter side etter at man har brukt /lb.
/thru TP deg på andre siden av det du ser på.
/jumpto TP deg til den blokken du ser på.
/clan place [SPILLER] [TAG] For å plassere spillere i en clan. Brukes hvis det er problemer med å joine på vanlig måte.
/WarningInfo [SPILLER] Viser deg advarslene som en spiller har fått
/warn [SPILLER] [GRUNN] Gir advarsel til en spiller.

Leter du etter noe?

Server

Spørsmål & svar

Rask introduksjon til det essensielle ved Fjordcraft

FAQ