[Aspirant] Innføring (Hard)

Erik1988 Erik1988    Hard

Som Aspirant på Hard-serveren er din oppgave:

  • Ønske nye medlemmer velkommen
  • Hjelpe spillere når de trenger hjelp
  • Være oppdatert om Hard-serveren (kjenne regler osv)
  • Sanksjonere de som spammer og ikke oppfører seg.
  • Rapportere grove lovbrudd til Admin (mistanke om Xray, hacks etc)
  • Opptre som en ideell spiller.
  • Bidra til ett godt og aktivt spillermiljø.
  • Øke antall aktive spillere.

Hva er Aspirant?

En Aspirant er en som er på prøveperiode for å bli stabmedlem. Man blir derfor evaluert i hvor fink man er til å utføre stab relaterte oppgaver, samtidig som at man får kjent på kroppen selv hvordan det fungerer. På lik linje med stabmedlemmer så har ikke aspiranter noen fordeler når det kommer til vanlig gameplay, dette innebærer at det er strengt forbudt å bruke sine rettigheter til å gagne seg selv eller andre på en urettferdig måte.

Oppførsel

Stabmedlemer er ambassadører for Fjordcraft, det er derfor viktig for oss å vite at du vil kunne representere Fjordcraft på en positiv måte. Dette innbærer å oppføre seg bra mot spillere generelt sett, og være spesielt behjelpelig til nye spillere. Slik som å svare på spørsmål eller hjelpe de når du ser de har problemer. Selv om dette er en PVP server så bør du derfor unngå å drepe nye spillere eller forsvarsløse spillere, så langt det lar seg gjøre. Hvis andre spillere oppfører seg ufint eller lignende så er det viktig at du oppfører deg profesjonelt.

Generelt om sanksjonering

Når spillere ikke oppfører seg så er det på sin plass å korrigere dem. Mange ganger, spesielt med nye spillere så kan dette skyldes at de ikke er kjent med eller har missforstått reglene. Selv om det er spillerens ansvar å være kjent med disse så forsøker vi i staben etter beste evne å sørge for at de får muligheten til å forbedre seg. Unntaket gjelder xray og hacks, men det kommer vi tilbake til . Hvis en spiller ikke oppfører seg i chatten er det derfor greit å gi de en muntlig advarsel og fortelle dem hvordan reglene er iforhold til dette. Hvis problemet vedvarer er det greit å gi de midlertidig mute, men som oftest forbedrer folk seg når de får tilsnakk. Vi i staben vil helst ikke at folk skal bli bannet, så om de forbedrer seg og blir aktive spillere så er dette best. Hvis ting er alvorlig vil vi riktignok ty til nødvendige sanksjoner.

Mute

Spillere som ikke oppfører seg i chat selv etter tilsnakk blir mutet. Som oftest unmuter vi de igjen etter en hvis tid. Spillerene er ofte flinke til å si ifra selv gjennom MSG. Og det er ofte greit å gi de unmute hvis det har gått litt tid. Men da bør de selvsagt også følges med på slik at de oppfører seg. Når du som aspirant muter noen så blir de kun mutet i global. Hvis det er nødvendig å mute de i andre kanaler (lokal og msg) må du kontakte Admin. Hvis mute blir brukt så bør de også få warning. Folk som kommer innom kun for å reklamere kan gies mute umiddelbart.

Folk skal hovedsak ikke bli mutet fordi de er “irriterende”, da skal det bli forsøkt tilsnakk, men hvis det blir så ekstremt så det blir plagsomt så kan mute vurderes også her.

Warn/advarsel

Hensikten med denne er å ha oversikt over spillerene som tidligere har brutt regler men hvor det ikke har vært så alvorlig at man trenger å gi ban. Eksempler på tilfeller man kan gi warning er spillere som gjentatte ganger dreper ferskinger uten god grunn, eller hvis de har dårlig oppførsel i chatten. Hvis dette er chat relatert, så kan man ofte også kombinere advarselen med mute. Det bør være misstanke om gjentagelse når det blir gitt warning, dvs at hvis noen bryter ut med noe i chatten og aldri har fått tilsnakk for dette eller andre ting før, så er det kanskje mer treffende å fortelle spilleren at dette ikke er akseptabelt her. Hvis det fortsetter kan man gi en advarsel slik at også andre i staben vil være klar over at denne spilleren har vært på katen eller brutt regler før slik at dette kan taes i betraktning ved eventuelle sanksjoner senere.

Xray hacks etc

En ting vi tar veldig alvorlig er folk som benytter klient mods som f.eks xray eller andre hacks. Her er det ganske tydelig at spilleren har aktivt gått inn for å bryte reglene siden spilleren må legge inn programvare for å gjøre akkurat dette. Det er derfor ikke snakk om missforståelser eller at de ikke har lest reglene.

Om du ser noen flyr eller bruker hacks er det viktig at det blir dokumentert, helst i form av video, men screenshoot kan også være til hjelp i noen situasjoner.

Admins har gode verktøy for å finne ut om noen har benyttet Xray så hvis det er mistanke om dette så er det bare å rapportere det til en av Adminsene. Akkurat nå er det Erik1988, trondus og fossekallen som er mest aktiv på Hard, men alle Admins har muligheter til å sjekke.

Ingame TAG
I motsetning til Alpha har ikke Hard ingame tag på staben. Grunnen til dette er at vi i staben skal kunne kamufleres som vanlige spillere slik at spesielt nye spillere ikke vil holde seg i skinnet bare fordi det er stab online. Hvis noen lurer på hvem som er i staben så står dette under “kontakt” på nettsiden. En annen fordel er også at man som stab slipper folk som maser om å bli OP osv når de joiner for første gang. Hvis noen spør etter stab så kan det være greit å høre hva de lurer på før man sier at man er stab.

Raportering om tidligere hendelser

Det hender at man kommer bort i situasjoner hvor andre medlemer forteller deg at noen ikke har oppført seg når du eller andre i staben ikke var inne. Ved slike tilfeller skal man aldri “stole” blindt på medlemene uansett hvem de er. Hvis du ikke selv har vært vitne skal det derfor raporteres videre til Admin. De kan da sjekke loggen og saksjonere de der etter. I de fleste tilfeller stemmer det slik som medlemene sier, men vi vil unngå at noen blir straffet for noe de ikke har gjort. Når slike ting blir raportert så er det viktig å få frem tid, dato, navn på spiller og i hvilken kanal det skjedde (lokal/global, msg eller mail). Screenshoot eller video er nødvendig når det er snakk om ting som ikke er relatert til chaten. Det lønner seg å henvise til Admin gjennom “kontakt” på nettsiden, og når det gjelder Hard bør det sendes til Erik1988.

Hva kan man gjøre på Hard?
Dette er ofte noe man blir spurt av nye spillere når de joiner Hard. Det er derfor laget en liten oversikt over dette HER. Det er også veldig fint om man som aspirant og stab forsøker å informere og motivere til at spillere (nye og gamle) tar seg bruk av disse.
Antageligvis vil det være mange andre ting som også bør stå på denne listen, så om du har noen forslag så er det bare å komme med de.

Aktiv stab

Vi på Fjordcraft ønsker en stab som er aktiv. Det er derfor tilrettelagt for at du skal kunne spille vanlig survival og stabrollen er tiltenkt å påvirke dette minimalt. På Hard er det ingen stabmedlemer unntatt Admin som har muligheter til å bruke TP eller lignende. så dette betyr at det meste du vil gjøre av stab arbeid vil foregå i chatten, det er derfor uproblematisk å grave etter diamanter samtidig som man hjelper nye spillere i chatten. Det å være stab på Hard vil derfor ikke føles som noen jobb eller stress, men din rolle er viktig når spillere trenger hjelp eller når noen ikke oppfører seg. Om du av en eller annen grunn ikke har mulighet til å hjelpe spillerne som spør om hjelp så er det også helt greit å si at du er opptatt akkurat nå, men at du kan hjelpe de snart. Som stab er det også viktig at vi legger til rette for at andre spillere kan hjelpe hverandre, dette kan være å gå foran som ett godt eksempel og vise hvordan det kan gjøres og samtidig være respektfull mot andre spillere som forsøker å hjelpe.

Hvis du lurer på noe så kan du bruke stabchaten som vises til stabmedlemene på den serveren du er på ved å skrive “/a melding”.

Aktivt spillermiljø

Hovedmålet med aspirant og stabrollen er å skape ett aktivt spillermiljø, dette kan være å mute de som ikke oppfører seg slik at andre spillere slipper å bli plaget. Men det kan også være å bidra til at folk spiller i form av å starte kriger, klaner eller ett større byggeprosjekt. Om du klarer å bidra til dette så stiller du sterkt når det kommer til utvelgelse av vakter. Ett annet aspekt er å bidra til at det blir ett godt spillermiljø, da spesielt mot nye spillere. Dette innebærer at det er helt greit å si ifra til en spiller hvis du ser at han dreper en helt ny spiller gang på gang. Selv om det kanskje ikke bryter noen regler så kan man forklare at dette ikke er noe hyggelig for nye spillere og argumentere for at vi gjerne vil at flere skal spille her og trives.

Stab: Dere får være snille Spiller1 og Spiller2. Er ikke noe moro å bli drept heletiden.
Spiller1: Ok skal slutte:(
Spiller2: Sorry.
Spiller1: Ok men ble drept av mange når jeg ver ny:/
Stab: Var det noe moro da?
Spiller1: Nei:(
Spiller2: Nei:(
Stab: Akkurat.
Stab: Da trenger ikke dere gjøre det mot de andre smile.
Spiller1: Ok skal bare drepe folk 1 gang.
Stab: Det går jo ann å drepe noen en gang i bland, men ikke ta de samme igjen og igjen, og vær snille mot de nye.
Spiller2: Ok skal slutte

Sjekk informasjon om andre stabroller

For å ha en god oversikt over hva de andre i staben driver med å anbefales det å sjekke innføringene til de andre rollene.

Kommandoer

Kommando Beskrivelse Eksempel
/ch mute G [SPILLER] Muter spilleren i globalchat. Husk å unmute etterpå! Aspirant+
/a [MELDING] Skriv i stabchatten som kun vises på denne serveren Aspirant+
/kick [SPILLER] [GRUNN] Kicker spilleren og viser han/hun grunnen til hvorfor. Aspirant+
/banlist Viser banliste Aspirant+
/warn [SPILLER] [Grunn] Gir advarsel til en spiller. Aspirant+
/WarningInfo [SPILLER] Viser deg advarslene som en spiller har fått Aspirant+

Leter du etter noe?

Server

Spørsmål & svar

Rask introduksjon til det essensielle ved Fjordcraft

FAQ