[Vakt] Innføring (Hard)

Erik1988 Erik1988    Hard

​Det anbefales å repetere Hjelp artikkelen (hard) for aspirant før du ser over denne.

Som Vakt på Hard-serveren er din oppgave:

  • Ønske nye medlemmer velkommen
  • Hjelpe spillere når de trenger hjelp
  • Være oppdatert om Hard-serveren (kjenne regler osv)
  • Sanksjonere de som spammer og ikke oppfører seg.
  • Rapportere grove lovbrudd til Admin (mistanke om Xray, hacks etc)
  • Opptre som en ideell spiller.
  • Bidra til ett godt og aktivt spillermiljø.
  • Øke antall aktive spillere.
  • Hjelpe Aspiranter.

Ban

Ban av spillere skal i hovedsak kun brukes i alvorlige tilfeller. Dette innebærer de tilfellene hvor det ikke er mulig å kontrollere situasjonen ved andre virkemidler. Hvis spilleren ikke klarer å oppføre seg i chat så skal det derfor brukes mute isteden. I ekstreme tilfeller kan det også være at noen blir bannet for chat relaterte ting. Men da anbefales det at saken blir overlatt til Admin.

Hvis det er misstanke om Xray så skal Admins ta seg av saken slik at de får sjekket tilfellet nøye med de vertøyene de har. Vær også forsiktig å banne noen for hacks, siden dårlig internett eller pc kan se ut som hacks, i de tilfellene vil de riktignok ha problemer med å spille, hvor de som hacker ofter spiller veldig “bra”. Hvis du er i tvil og har mulighet så anbefalles det å involvere andre stabmedlemer for en “second opinion” før du gir ban.

Hvis noen blir bannet for xray eller hacks så skal de også bannes fra hub (samme cmd).
Viktig: Husk å skriv grunn til hvorfor spilleren blir bannet.

Husk at det er kun Admin som kan fjerne ban.

MSG Mute

Dette gjør at spilleren ikke har mulighet til å sende MSG til noen andre. Hvis du bare vil stoppe noen til å sende deg til deg så kan du bruke /msgignore [spiller] (fungerer for alle). Det er svært få tilfeller at denne er nødvendig å bruke, ofte hører folk etter når de blir advart. Men dette er ett virkemiddel hvis folk spammer eller reklamerer folk over msg. F.eks at noen joiner og reklamerer for andre servere. For å unmute noen må du skrive samme kommando igjen.

Hjelpe Aspiranter

Alle i staben forsøker å hjelpe Aspirantene, men siden man som vakt nettopp har vært aspirant selv så kan man ha mange gode råd som Aspirantene kan dra nytte av. En vakt har derfor som resten av staben ett ansvar for at Aspirantene føler seg velkommen og får den hjelpen de trenger.

Stab forum

Som vakt er man offisielt medlem av staben og skal derfor ha tilgang til stabforumet, hvis du ikke har fått det så pass på at du sier ifra til Admin slik at de får fikset det (det blir noen ganger glemt). Si også ifra til Erik1988 hvis du ikke har tilgang til /SC (stabchat som går på tvers av serverene) eller ban i hub.

Kommandoer

Kommando Beskrivelse Eksempel
/kick [SPILLER] [GRUNN] Kicker spilleren og viser han/hun grunnen til hvorfor.
/ban [SPILLER] [GRUNN] Gir spilleren permanent BAN. Bare bruk denne i ekstremme tilfeller når andre ting ikke fungerer.
/banlist Viser banliste
/ch mute G [SPILLER] Muter spilleren i globalchat. Husk å unmute etterpå!
/SC [MELDING] Skriv i stabchatten som går på tvers av servere Vises til Vakt+
/a [MELDING] Skriv i stabchatten som kun vises på denne serveren Vises til Aspirant+
/msgmute [SPILLER] Muter spilleren fra å skrive personlige meldinger. Bare bruk dette når det er ytters nødvendig.
/warn [SPILLER] [GRUNN] Gir advarsel til en spiller.
/WarningInfo [SPILLER] Viser deg advarslene som en spiller har fått

Leter du etter noe?

Server

Spørsmål & svar

Rask introduksjon til det essensielle ved Fjordcraft

FAQ